Fon Satın Al

Arındırma İşlemleri

Katılım finans ilkeleri gereğince hisse senedine sahip olunan şirketlerin mahzurlu kazançlarının arındırılması gerekmektedir. Bu kapsamda TKBB Danışma Kurulu “Pay Senedi İhracı ve Alım Satımı” standartında arındırma ile ilgili ilkeleri belirlemiştir.

Bu ilkelere uygun olarak hazırlanan sayfamız ile arındırma tutarlarınızı hem hisse senetleri hem de yatırım fonlarımız için belirleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Giriş Tarihi
Çıkış Tarihi
Fon Kodu/Hisse
Katılma Payı Sayısı/ Hisse Sayısı
Arındırma Tutarı
1

Hesaplama Tablosu Kullanım Kılavuzu

  • Daha önce alım yaptığınız hisse veya yatırım fonu için alım tarihini ve satım tarihini giriniz (hala taşıyorsanız satım tarihi kısmındaki en son tarihi seçiniz).
  • Aldığınız hisse veya yatırım fonunu seçiniz.
  • Aldığınız hisse lot sayısını veya fon katılma payı adediniz giriniz.
  • Başka bir alım girişi için artı işaretine tıklayınız ve ilk aşamadaki gibi girişleri yapınız.
  • Girişler tamamlandığında “Hesapla” kısmına tıklayınız. Bu durumda, toplam arındırılacak tutar hesaplanır.