Fon Satın Al
KAV

KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTINCI KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FONKAV

Ana para kaybı riski çok düşük olan KAV – Kuveyt Türk Portföy Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fonu, müşterilerimizin AVRO birikimlerini ve nakit akışlarını kısa vadeli olarak değerlendirebilecekleri bir fondur. Gerçek kişilerde %10 stopaj ile vadeli hesaplardan daha avantajlı olup belirli bir vade sınırı yoktur.
KAV ALTINCI KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FONU
Değişim 0,29
FİYAT 34,9626

FON BİLGİLERİ

Fon KoduKAV
Fon İhraç Tarihi01/07/2022
Alış ValörüT+1
Satış ValörüT+1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)%0,3
TEFAS
İşlem Başlangıç
Saati
Clock 9 9:00
TEFAS
Son İşlem
Saati
Clock 1530 15:30
FON TOPLAM DEĞERİ 15.871.709.091
FON BİRİM FİYATI 34,9626
Saat 15:30’dan sonra verilen emirler, ertesi iş günü verilmiş kabul edilir.

FON YATIRIM STRATEJİSİ

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ ASGARİ % AZAMİ %
Yerli bankalarda döviz (AVRO) cinsinden yatırım vekaleti(vekale) ve katılma hesapları80100
Yerli ve yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına020
Taahhütlü piyasa işlemleri020
Altın ve Diğer kıymetli madenler020

RİSK SKALASI

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri
Yüksek Risk
Potansiyel Yüksek Getiri
RİSK DEĞERLERİ

Fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler
kullanılmak suretiyle hesaplanır.

En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri
1 - 7 arasındadır.

Fon katılma paylarının AVRO bazında risk değeri 1, Türk Lirası bazında risk değeri ise 6’dır.

FON KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

  • BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı EUR Endeksi%100.00
BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde KAV BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde KAV BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Satım bedellerinin ödenme gününün belirlenmesinde Birleşik Krallık (United Kingdom) ve Lüksemburg piyasalarının tatil günleri dikkate alınır. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile emrin gerçekleştirileceği gün arasında katılma payı bedellerinin ödeneceği valör, tatil gün sayısı kadar artar.

Döviz cinsinden alınan paylar döviz cinsinden bozdurulurken Türk Lirası olarak alınan paylar Türk Lirası olarak bozdurulur.