Fon Satın Al
KCV

KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU KCV

Fon portföyü makroekonomik veriler, istitiksel analizler, piyasa koşulları ve risk-getiri beklentileri dikkate alınarak yönetilir. Çoklu Varlık yönetim modeli ile, stratejik varlık dağılımının aktif biçimde yönetilmesi suretiyle portföy çeşitliliği sağlanır. Fon stratejisi kapsamında, katılım esaslarına uygun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılarak, orta-uzun vade getiri elde edilmesi hedeflenir
KCV ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Değişim -0,41
FİYAT 2,3206

FON BİLGİLERİ

Fon KoduKCV
Fon İhraç Tarihi26.12.2022
Alış ValörüT+1
Satış ValörüT+2
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)%2,50
TEFAS
İşlem Başlangıç
Saati
Clock 9 9:15
TEFAS
Son İşlem
Saati
Clock 1330 13:30
FON TOPLAM DEĞERİ 1.028.769.918
FON BİRİM FİYATI 2,3206
Saat 13:30’dan sonra verilen emirler, ertesi iş günü verilmiş kabul edilir.

FON YATIRIM STRATEJİSİ

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ ASGARİ % AZAMİ %
Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)2085
Katılma Hesabı (TL-Döviz-Altın)025
Altın, Gümüş, Kıymetli Madenler ile bu madenlere dayalı para ve sermaye piyasası araçları (TL-Döviz)065
Yabancı Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları065
Yabancı Para ve Sermaye Piyasası Araçları065
BİST Taahhütlü İşlemler Pazarı İşlemleri 065
Katılım Esaslarına Uygun Yatırım Fonu Katılma Payları020
Türkiye'de Kurulu ve Katılım Esaslarına Uygun Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları020
Vaad Sözleşmeri010
Murabaha İşlemleri010

RİSK SKALASI

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri
Yüksek Risk
Potansiyel Yüksek Getiri
RİSK DEĞERLERİ

Fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler
kullanılmak suretiyle hesaplanır.

En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri
1 - 7 arasındadır.

FON KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

  • BIST Katılım 100 Getiri Endeksi %50.00
  • BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi %50.00
BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde KTM BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde KTM BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.