KPC KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Değişim -0,29
FİYAT 8,6006

FON BİLGİLERİ

Fon KoduKPC
Fon İhraç Tarihi27.07.2020
Alış ValörüT+1
Satış ValörüT+2
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)%2,4
TEFAS
İşlem Başlangıç
Saati
Clock 9 9:00
TEFAS
Son İşlem
Saati
Clock 1330 13:30
FON TOPLAM DEĞERİ 1.444.798.860
FON BİRİM FİYATI 8,6006
Saat 13:30’dan sonra verilen emirler, ertesi iş günü verilmiş kabul edilir.

FON YATIRIM STRATEJİSİ

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ ASGARİ % AZAMİ %
Yerli Ortaklık Payları80100
Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)020
Katılma Hesabı (TL)020
Gayrimenkul Sertifikaları020
Yurtiçi kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonları ile unvanında TL ibaresi bulunan yatırım fonları/ Borsa yatırım fonları020
BİST Taahhütlü İşlemler Pazarı’nda gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleri020
Vaad Sözleşmeleri010

RİSK SKALASI

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri
Yüksek Risk
Potansiyel Yüksek Getiri
RİSK DEĞERLERİ

Fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler
kullanılmak suretiyle hesaplanır.

En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri
1 - 7 arasındadır.

FON KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

  • KAT50 Endeksi %90.00
  • BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi%10.00

FON DÖKÜMANLARIBIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde KPC BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde KPC BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.