Fon Satın Al
0 Stopaj
KPU

KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)KPU

Fon toplam değerinin en az %80'i katılım ilkelerine uygun, Danışma Kurulu'ndan icazeti alınan yerli hisse senetlerine; en fazla %20'si ise yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına ve katılma hesaplarına yatırılır.

Temel analiz yöntemiyle istontolu işlem gördüğü belirlenen, ilerleyen yıllarda güçlü büyüme potansiyeli olan, net aktif değerine göre yüksek iskonto içeren uzun vadeli yatırıma uygun şirketlerin oluşturduğu bir portföy hedefler.
KPU İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Değişim -0,54
FİYAT 2,5647

FON BİLGİLERİ

Fon KoduKPU
Fon İhraç Tarihi31.05.2023
Alış ValörüT+1
Satış ValörüT+2
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)%2,20
TEFAS
İşlem Başlangıç
Saati
Clock 9 9:00
TEFAS
Son İşlem
Saati
Clock 1330 13:30
FON TOPLAM DEĞERİ 536.932.711
FON BİRİM FİYATI 2,5647
Saat 13:30’dan sonra verilen emirler, ertesi iş günü verilmiş kabul edilir.

FON YATIRIM STRATEJİSİ

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ ASGARİ % AZAMİ %
Yurt İçi Ortaklık Payları(Hisse Senetleri) (TL)80100
Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)020
Katılma Hesabı (TL)020
Gayrimenkul Sertifikaları020
Yurt içinde Kurulmuş Girişim Sermayesi Yatırım fonları ile Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları (TL)020
BİST Taahhütlü İşlemler Pazarı’nda Gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleri (TL)020
Vaad Sözleşmeleri (TL)020
Murabaha İşlemleri020

RİSK SKALASI

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri
Yüksek Risk
Potansiyel Yüksek Getiri
RİSK DEĞERLERİ

Fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler
kullanılmak suretiyle hesaplanır.

En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri
1 - 7 arasındadır.

FON KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

  • BIST Katılım Tüm Getiri Endeksi %90.00
  • BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi%10.00
BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde KPC BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde KPC BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.