Fon Satın Al
KSR

KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONUKSR

Fon portföyü ağırlıklı olarak Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG[1]Environmental, Social, Governance) konularındaki performansları yüksek yerli ve yabancı şirket hisseleri ile bu kriterlere uyan şirketlerin çıkardığı kira sertifikalarından oluşmaktadır.
KSR Dekor KSR Dekor KSR Dekor KSR Dekor KSR Dekor KSR Dekor KSR Dekor KSR Dekor KSR Dekor KSR Dekor KSR Dekor KSR Dekor KSR Dekor

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI

Sürdürülebilirlik, üretim ve çeşitliliğin devamlılığını sağlarken yaşamı daimî kılmayı amaçlayan bir yaklaşımdır. Bir başka deyişle, sürdürülebilirlik, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını korurken kendi ihtiyaçlarımızı karşılayabilmemizi sağlayan bir sistemdir.
KSR Globe

ORTAK GELECEĞİMİZ

Sürdürülebilirlik sadece çevresel bir yaklaşım gibi algılansa da aslında ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutların tamamını barındıran bütünsel bir yaklaşımdır.
Sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için tüm boyutların dengeli bir biçimde yönetilmesi gerekmektedir.
KSR Çevre

ÇEVRE KORUMA

Çevre ve doğada yer alan tükenebilir kaynakların, tüketilmeden akılcı yaklaşımlarla kullanılmasını benimser. Ekosistemin bütünlüğünü ve esnekliğini korumayı amaçlar.

KSR Büyüme

EKONOMİK BÜYÜME

Çevreye zarar vermeden, toplumları refaha kavuşturacak ekonomik büyümeyi sağlamaya odaklanır. Mal ve hizmet tüketimi artarken, insan refahının yükselmesi hedeflenir.

KSR Büyüme

SOSYAL GELİŞİM

Sağlık, hayat ve eğitim kalitesinin tüm toplumlar için tatmin edici bir düzeye ulaşması konusuna odaklanarak sosyal gelişimi destekler.

KSR Kalkınma

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

Tüm bileşenler bir arada uyum içinde çalıştığında, insan istek ve ihtiyaçlarının şimdi ve gelecekte karşılanabilme potansiyeli artar. Sürdürülebilir Kalkınmanın temeli budur.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FONU İLE GELECEK SİZİN ELİNİZDE

Kuveyt Türk Portföy sürdürülebilirlik konusundaki hassasiyetini ve çalışmalarını yatırım fonu ürünleriyle destekliyor. Ve sosyal sorumluluk anlayışı kapsamında, çevreyi korurken ekonomik büyümeyi destekleyen “Sürdürülebilirlik Yatırım Fonu” ile yatırımlarınızı çevreye duyarlı şirketlerin fonlarına yapmanızı sağlıyor.

YATIRIMDA TEMAMIZ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Çevresine duyarlı şirketlere yatırımı baz alan Sürdürülebilirlik Yatırım Fonu, çevresini ve dolayısıyla geleceğini düşünen yatırımcılara yepyeni bir imkân sunuyor.

Sürdürülebilirlik fonunda ESG kriterlerine uygun olarak, çevreye, topluma ve kurumsal yönetime önem veren şirketlerin hisselerine ve kira sertifikalarına yatırım yapılıyor. Yatırımcılar da bu fona yatırım yaparak getiri elde etmenin yanında çevreye ve topluma faydalı modellere finansman sağlayarak katkı sunmuş oluyor.
KSR Saksı

KATILIM ESASLI
İLK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
YATIRIM FONU

Sürdürülebilirlik Yatırım Fonu, katılım esaslı olan ilk sürdürülebilir yatırım fonu olmasının yanında, aynı zamanda USD cinsi yabancı hisse ve yabancı kira sertifikalarına da yatırım yapabileceğiniz ilk katılım esaslı fon olma özelliğine sahip.
KSR SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Değişim -1,38
FİYAT 2,9408

FON BİLGİLERİ

Fon KoduTRYKTPY00236
Fon İhraç Tarihi14.10.2021
Alış ValörüT+1
Satış ValörüT+3
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)% 2
TEFAS
İşlem Başlangıç
Saati
Clock 9 9:15
TEFAS
Son İşlem
Saati
Clock 1330 17:45
FON TOPLAM DEĞERİ 408.573.756
FON BİRİM FİYATI 2,9408
Saat 13:30’dan sonra verilen emirler, ertesi iş günü verilmiş kabul edilir.

FON YATIRIM STRATEJİSİ

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ ASGARİ % AZAMİ %
Yerli ve/veya Yabancı Şirketlerin Ortaklık Payları, Kira Sertifikaları ve Yerli ve /veya Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları, Kamu Kira Sertifikaları ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları (2.3. nolu maddede belirtilen tema kapsamında yer alan)80100
Diğer Yerli ve /veya Yabancı Ortaklık Payları020
Diğer Yerli ve /veya Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları020
Diğer Yerli ve /veya Özel Sektör Kira Sertifikaları020
Yerli ve/veya Yabancı Kamu Kira Sertifikaları 020
Yerli ve/veya Yabancı Kamu Yatırım Fonları Katılma Payları 020
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bu Madenlere Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL,Döviz)020
Katılma Hesabı(TL,Döviz,Altın)020
Vaad Sözleşmeleri020
BİST Taahhütlü İşlemler Pazarı’nda gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleri020

RİSK SKALASI

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri
Yüksek Risk
Potansiyel Yüksek Getiri
RİSK DEĞERLERİ

Fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler
kullanılmak suretiyle hesaplanır.

En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri
1 - 7 arasındadır.

FON KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

  • BİST-KYD 1 Aylık Kar Payı USD Endeksi%50.00
  • BIST Sürdürülebilirlik Katılım Getiri Endeksi %50.00

FON DÖKÜMANLARIBAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARI
FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORLARI
KSR Portföy Dağılım Raporu - Haziran 2024 Aylık Rapor KSR Portföy Dağılım Raporu - Mayıs 2024 Aylık Rapor KSR Portföy Dağılım Raporu - Nisan 2024 Aylık Rapor KSR Portföy Dağılım Raporu - Mart 2024 Aylık Rapor KSR Portföy Dağılım Raporu - Şubat 2024 Aylık Rapor KSR Portföy Dağılım Raporu - Ocak 2024 Aylık Rapor KSR Portföy Dağılım Raporu - Aralık 2023 Aylık Rapor KSR Portföy Dağılım Raporu - Kasım 2023 Aylık Rapor KSR Portföy Dağılım Raporu - Ekim 2023 Aylık Rapor KSR Portföy Dağılım Raporu - Eylül 2023 Aylık Rapor KSR Portföy Dağılım Raporu - Ağustos 2023 Aylık Rapor KSR Portföy Dağılım Raporu - Temmuz 2023 Aylık Rapor KSR Portföy Dağılım Raporu - Haziran 2023 Aylık Rapor KSR Portföy Dağılım Raporu - Mayıs 2023 Aylık Rapor KSR Portföy Dağılım Raporu - Nisan 2023 Aylık Rapor KSR Portföy Dağılım Raporu - Mart 2023 Aylık Rapor KSR Portföy Dağılım Raporu - Şubat 2023 Aylık Rapor KSR Portföy Dağılım Raporu - Ocak 2023 Aylık Rapor KSR Portföy Dağılım Raporu - Aralık 2022 Aylık Rapor KSR Portföy Dağılım Raporu - Kasım 2022 Aylık Rapor KSR Portföy Dağılım Raporu - Ekim 2022 Aylık Rapor KSR Portföy Dağılım Raporu - Eylül 2022 Aylık Rapor KSR Portföy Dağılım Raporu - Ağustos 2022 Aylık Rapor KSR Portföy Dağılım Raporu - Temmuz 2022 Aylık Rapor KSR Portföy Dağılım Raporu - Haziran 2022 Aylık Rapor KSR Portföy Dağılım Raporu - Mayıs 2022 Aylık Rapor KSR Portföy Dağılım Raporu - Nisan 2022 Aylık Rapor KSR Portföy Dağılım Raporu - Mart 2022 Aylık Rapor KSR Portföy Dağılım Raporu - Şubat 2022 Aylık Rapor KSR Portföy Dağılım Raporu - Ocak 2022 Aylık Rapor
BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde Pay Alım Saati BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde Pay Satım Saati BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Satım bedellerinin ödenme gününün belirlenmesinde Birleşik Krallık (United Kingdom) ve Lüksemburg piyasalarının tatil günleri dikkate alınır. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile emrin gerçekleştirileceği gün arasında katılma payı bedellerinin ödeneceği valör, tatil gün sayısı kadar artar.

Döviz cinsinden alınan paylar döviz cinsinden bozdurulurken Türk Lirası olarak alınan paylar Türk Lirası olarak bozdurulur.