Fon Satın Al
KTJ

KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONUKTJ

Teknoloji fonunda AI (yapay zeka), yazılım, çip teknolojisi ve farklı alanlarda teknolojik gelişmelere katkı sunan şirketlere yatırım yapılıyor.
KSR Dekor KSR Dekor KSR Dekor KSR Dekor KSR Dekor KSR Dekor KSR Dekor KSR Dekor

RTB & USP/FARKLILAŞMA NOKTALARI
& AYRIŞAN ÖZELLİKLER

Ağırlıklı olarak Teknoloji temalı katılım temalı finansal enstrümanlara yatırım yapabilme imkanı sunar.
Bu fonumuz ile teknoloji, teknolojik donanım, yazılım, e-ticaret, telekomünikasyon, dijitalleşme gibi sektörlere borsa yatırım fonları aracılığıyla yatırım yaparak, birikimlerinizi orta-uzun vadede global teknoloji sektöründe değerlendirebilirsiniz.

KTJ TEKNOLOJİ KATILIM FONU
Değişim -1,83
FİYAT 1,0676

FON BİLGİLERİ

Fon Kodu KTJ
Fon İhraç Tarihi 04/03/2024
Alış Valörü T+1
Satış Valörü T+3
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,40
TEFAS
İşlem Başlangıç
Saati
Clock 9 9:15
TEFAS
Son İşlem
Saati
Clock 1330 13:30
FON TOPLAM DEĞERİ 239.528.768
FON BİRİM FİYATI 1,0676
Saat 13:30’dan sonra verilen emirler, ertesi iş günü verilmiş kabul edilir.

FON YATIRIM STRATEJİSİ

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ ASGARİ % AZAMİ %
BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi kapsamındaki şirketler ile GICS tasnifine göre Information Technology Sector (Enformasyon Teknolojisi Sektörü)’nde ve Communication Services Sector (İletişim Hizmetleri Sektörü)’nde sınıflandırılmış şirketlerin ihraç ettiği ortaklık paylarına ve anılan yerli/yabancı şirketler tarafından ihraç edilmiş Türk Lirası ve yabancı para cinsi özel sektör kira sertifikaları ile “Teknoloji Temalı” yerli ve yabancı “Menkul Kıymet Yatırım Fonu ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları” ile yurt içinde kurulmuş “Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları” 80 100
Diğer Yerli ve/veya Yabancı Ortaklık Payları 0 20
Diğer Yerli ve/veya Yabancı Menkul Kıymet Yatırım Fonu ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları * 0 20
Diğer Yerli ve/veya Özel Sektör Kira Sertifikaları 0 20
Yerli ve/veya Yabancı Kamu Kira Sertifikaları 0 20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bu Madenlere Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL, Döviz) 0 20
Katılma Hesabı (TL, Döviz, Altın) ** 0 20
BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı’nda gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleri 0 20

RİSK SKALASI

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri
Yüksek Risk
Potansiyel Yüksek Getiri
RİSK DEĞERLERİ

Fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler
kullanılmak suretiyle hesaplanır.

En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri
1 - 7 arasındadır.

FON KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

  • BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi%80.00
  • BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı USD Endeksi%20.00
BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde KTJ BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde KTJ BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.