Fon Satın Al
KTM

KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU KTM

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak katılım ilkelerine uygun hisse senetlerine, yerli ve yabancı kamu ve özel sektör kira sertifikaları, katılma hesapları, ile kurulca uygun görülen ve Danışma Kurulu’ndan icazeti alınan uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkelerine uygun diğer para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur.
KTM BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU
Değişim -0,12
FİYAT 10,7851

FON BİLGİLERİ

Fon KoduKTM
Fon İhraç Tarihi10.02.2016
Alış ValörüT+1
Satış ValörüT+2
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)%2,10
TEFAS
İşlem Başlangıç
Saati
Clock 9 9:15
TEFAS
Son İşlem
Saati
Clock 1330 13:30
FON TOPLAM DEĞERİ 519.348.774
FON BİRİM FİYATI 10,7851
Saat 13:30’dan sonra verilen emirler, ertesi iş günü verilmiş kabul edilir.

FON YATIRIM STRATEJİSİ

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ ASGARİ % AZAMİ %
Yurt İçi Ortaklık Payları1580
Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları2085
BİST Taahhütlü İşlemler Pazarı’nda gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleri065
Katılma Hesabı (TL)025
Vaad Sözleşmeleri010
Yatırım Fonu Katılma Payları (Unvanında TL ibaresi bulunan Hisse Senedi ve Kira Sertifikası Fonları)020
Unvanında TL ibaresi bulunan Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları065

RİSK SKALASI

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri
Yüksek Risk
Potansiyel Yüksek Getiri
RİSK DEĞERLERİ

Fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler
kullanılmak suretiyle hesaplanır.

En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri
1 - 7 arasındadır.

FON KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

  • BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi%40.00
  • Katılım 30 Endeksi (KATLM)%30.00
  • BIST-KYD Özel Kira Sertifikaları Endeksi%20.00
  • BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi%10.00

FON DÖKÜMANLARIFON PORTFÖY DAĞILIM RAPORLARI
KTM Portföy Dağılım Raporu - Haziran 2024 Aylık Rapor KTM Portföy Dağılım Raporu - Mayıs 2024 Aylık Rapor KTM Portföy Dağılım Raporu - Nisan 2024 Aylık Rapor KTM Portföy Dağılım Raporu - Mart 2024 Aylık Rapor KTM Portföy Dağılım Raporu - Şubat 2024 Aylık Rapor KTM Portföy Dağılım Raporu - Ocak 2024 Aylık Rapor KTM Portföy Dağılım Raporu - Aralık 2023 Aylık Rapor KTM Portföy Dağılım Raporu - Kasım 2023 Aylık Rapor KTM Portföy Dağılım Raporu - Ekim 2023 Aylık Rapor KTM Portföy Dağılım Raporu - Eylül 2023 Aylık Rapor KTM Portföy Dağılım Raporu - Ağustos 2023 Aylık Rapor KTM Portföy Dağılım Raporu - Temmuz 2023 Aylık Rapor KTM Portföy Dağılım Raporu - Haziran 2023 Aylık Rapor KTM Portföy Dağılım Raporu - Mayıs 2023 Aylık Rapor KTM Portföy Dağılım Raporu - Nisan 2023 Aylık Rapor KTM Portföy Dağılım Raporu - Mart 2023 Aylık Rapor KTM Portföy Dağılım Raporu - Şubat 2023 Aylık Rapor KTM Portföy Dağılım Raporu - Ocak 2023 Aylık Rapor KTM Portföy Dağılım Raporu - Aralık 2022 Aylık Rapor KTM Portföy Dağılım Raporu - Ekim 2022 Aylık Rapor KTM Portföy Dağılım Raporu - Eylül 2022 Aylık Rapor KTM Portföy Dağılım Raporu - Ağustos 2022 Aylık Rapor KTM Portföy Dağılım Raporu - Temmuz 2022 Aylık Rapor KTM Portföy Dağılım Raporu - Haziran 2022 Aylık Rapor KTM Portföy Dağılım Raporu - Mayıs 2022 Aylık Rapor KTM Portföy Dağılım Raporu - Nisan 2022 Aylık Rapor KTM Portföy Dağılım Raporu - Mart 2022 Aylık Rapor KTM Portföy Dağılım Raporu - Şubat 2022 Aylık Rapor
BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde KTM BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde KTM BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.