KTR BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FONU
Değişim 0,10
FİYAT 3,5155

FON BİLGİLERİ

Fon KoduKTR
Fon İhraç Tarihi16.03.2016
Alış ValörüT+1
Satış ValörüT+1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)% 1,00
TEFAS
İşlem Başlangıç
Saati
Clock 9 9:00
TEFAS
Son İşlem
Saati
Clock 1330 13:30
FON TOPLAM DEĞERİ 7.841.582.708
FON BİRİM FİYATI 3,5155
Saat 13:30’dan sonra verilen emirler, ertesi iş günü verilmiş kabul edilir.

FON YATIRIM STRATEJİSİ

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ ASGARİ % AZAMİ %
Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları0100
Katılma Hesabı(TL)0100
BİST Taahhütlü İşlemler Pazarı’nda gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleri0100
Vaad Sözleşmeleri0100
Yatırım Fonu ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Faydaları (Unvanında TL İbaresi Bulunan) 0100

RİSK SKALASI

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri
Yüksek Risk
Potansiyel Yüksek Getiri
RİSK DEĞERLERİ

Fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler
kullanılmak suretiyle hesaplanır.

En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri
1 - 7 arasındadır.

FON KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

  • BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi%50.00
  • BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi%25.00
  • BIST-KYD Özel Kira Sertifikaları Endeksi%25.00

FON DÖKÜMANLARIBIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde KTR BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde KTR BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.