Fon Satın Al
KTS

KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST FONUKTS

Fon ağırlıklı olarak ortaklık payları ile yerli ve yabancı kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yatırım yapacak olup; fon portföyünün tamamı devamlı olarak ortaklık payları, kira sertifikaları, katılma hesapları, altın ve diğer kıymetli madenler ile Kurulca uygun görülen ve Danışma Kurulu’ndan icazeti alınan uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkelerine uygun diğer para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur.
KTS İKİNCİ KATILIM SERBEST FONU
Değişim 0,20
FİYAT 8,3790

FON BİLGİLERİ

Fon KoduKTS
Fon İhraç Tarihi25.03.2016
Alış ValörüT+1
Satış ValörüT+2
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)% 2,10
TEFAS
İşlem Başlangıç
Saati
Clock 9 9:00
TEFAS
Son İşlem
Saati
Clock 1330 13:30
FON TOPLAM DEĞERİ 82.363.832
FON BİRİM FİYATI 8,3790
Saat 13:30’dan sonra verilen emirler, ertesi iş günü verilmiş kabul edilir.

FON YATIRIM STRATEJİSİ

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ ASGARİ % AZAMİ %
Ortaklık Payları0100
Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları0100
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler0100
Katılma Hesabı (TL-Döviz-Altın)*0100
Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları0100

RİSK SKALASI

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri
Yüksek Risk
Potansiyel Yüksek Getiri
RİSK DEĞERLERİ

Fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler
kullanılmak suretiyle hesaplanır.

En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri
1 - 7 arasındadır.

FON KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

  • BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi%50.00
  • Katılım 30 Endeksi (KATLM)%30.00
  • BIST-KYD 1 Aylık TL Kar Payı Endeksi%10.00
  • BIST-KYD Özel Kira Sertifikaları Endeksi%10.00

FON DÖKÜMANLARIBIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde KTS BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde KTS BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.