KTT DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU
Değişim 0,10
FİYAT 35,3169

FON BİLGİLERİ

Fon KoduKTT
Fon İhraç Tarihi13.05.2016
Alış ValörüT+1
Satış ValörüT+2
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)% 0,60
TEFAS
İşlem Başlangıç
Saati
Clock 9 9:00
TEFAS
Son İşlem
Saati
Clock 1330 13:30
FON TOPLAM DEĞERİ 663.348.307
FON BİRİM FİYATI 35,3169
Saat 13:30’dan sonra verilen emirler, ertesi iş günü verilmiş kabul edilir.

FON YATIRIM STRATEJİSİ

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ ASGARİ % AZAMİ %
T.C: Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından (USD)cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları80100
Yerli Ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları80100
Yerli bankalarda döviz (USD) cinsinden katılma hesapları80100
Yerli ve yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına020
Ortaklık Paylarına(Hisse Senetleri)020
Borsa Yatırım Fonları020
TL cinsi para ve sermaya piyasası araçları020

RİSK SKALASI

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri
Yüksek Risk
Potansiyel Yüksek Getiri
RİSK DEĞERLERİ

Fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler
kullanılmak suretiyle hesaplanır.

En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri
1 - 7 arasındadır.

Fon katılma paylarının Amerikan Doları (USD) bazında risk değeri 6, Türk Lirası bazında risk değeri ise 4’tür.

FON KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

  • BIST - KYD 1 Aylık Kar Payı (USD)%100.00

FON DÖKÜMANLARIBIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde KTT BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde KTT BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Satım bedellerinin ödenme gününün belirlenmesinde Birleşik Krallık (United Kingdom) ve Lüksemburg piyasalarının tatil günleri dikkate alınır. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile emrin gerçekleştirileceği gün arasında katılma payı bedellerinin ödeneceği valör, tatil gün sayısı kadar artar.

Döviz cinsinden alınan paylar döviz cinsinden bozdurulurken Türk Lirası olarak alınan paylar Türk Lirası olarak bozdurulur.