KT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST FONUKTU

Fon ağırlıklı olarak ortaklık payları ile yerli ve yabancı kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yatırım yapacak olup; fon portföyünün tamamı devamlı olarak ortaklık payları, kira sertifikaları, katılma hesapları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçları, Kurulca uygun görülen ve Yüksek Danışma Kurulu’ndan icazeti alınan uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkelerine uygun diğer para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur.
KTU ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST FONU
Değişim -0,45
FİYAT 11,27

FON BİLGİLERİ

Fon Kuruluş Onay Tarihi17.10.2017
Fon KoduKTU
ISINTRYKTPY00079
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)% 0,30
Alış ValörüT+0
Satış ValörüT+1
TEFAS
İşlem Başlangıç
Saati
Clock 9 9:00
TEFAS
Son İşlem
Saati
Clock 1330 13:30
FON TOPLAM DEĞERİ 203.900.719
FON BİRİM FİYATI 11,27
Saat 13:30’dan sonra verilen emirler, ertesi iş günü verilmiş kabul edilir.

FON YATIRIM STRATEJİSİ

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ ASGARİ % AZAMİ %
Katılım Esaslarına Uygun Yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılım payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları025
Vaad Sözleşmeleri010
Katılma Hesabı (TL/Döviz/Altın)025
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bu Madenlere Dayalı Olarak İhraç Edilen Sermaye Piyasası Araçları020
Ortaklık Payları030
Yerli ve Yabancı Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları0100

RİSK SKALASI

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri
Yüksek Risk
Potansiyel Yüksek Getiri
RİSK DEĞERLERİ

Fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler
kullanılmak suretiyle hesaplanır.

En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri
1 - 7 arasındadır.

FON KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

  • BİST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi%90.00
  • BİSTKYD 1 Aylık TL Kar Payı Endeksi%10.00
Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde KTU BİST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar,
izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde  KTU BİST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar,
izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.