KZL

KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONUKZL

Fon portföyü devamlı olarak altın ve Danışma Kurulu'nca icazet verilen altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fonun yatırım amacı faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde,altın fiyatlarına paralel bir getiri sağlamaktır. Türkiye’de gram bazında yatırım yapılabilen ilk altın fonudur.

Gram altın bazında alım satım sadece Kuveyt Türk üzerinden yapılabilir.
Gram altın bazında emirler 10.000 pay ve katları şeklinde verilebilir.
İşlemin gerçekleşeceği T+1 gününde fiyatın değişmesi riskine karşı alım emirlerinde %5 marj uygulanır.
KZL KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU
Değişim 0,05
FİYAT 7,6536

FON BİLGİLERİ

Fon KoduKZL
Fon İhraç Tarihi07.01.2019
Alış ValörüT+1
Satış ValörüT+1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)% 0,30
TEFAS
İşlem Başlangıç
Saati
Clock 9 9:00
TEFAS
Son İşlem
Saati
Clock 1330 13:30
FON TOPLAM DEĞERİ 8.547.739.900
FON BİRİM FİYATI 7,6536
Saat 13:30’dan sonra verilen emirler, ertesi iş günü verilmiş kabul edilir.

FON YATIRIM STRATEJİSİ

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ ASGARİ % AZAMİ %
Altın ve Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları80100
Altın Dışındaki Kıymetli Madenler ve Bunlara Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları020
Katılma Hesapları (TL, Döviz, Altın)020
Ortaklık Payları (yurtiçi, yurtdışı)020
Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL, Döviz)020
Gayrimenkul Sertifikaları (TL, Döviz)020
Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları020
Vaad Sözleşmeleri010
BİST Taahhütlü İşlemler Pazarı’nda gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleri020

RİSK SKALASI

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri
Yüksek Risk
Potansiyel Yüksek Getiri
RİSK DEĞERLERİ

Fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler
kullanılmak suretiyle hesaplanır.

En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri
1 - 7 arasındadır.

FON KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

  • BİST-KYD Altın Fiyat Endeksi- Ağırlıklı Ort.%90.00
  • BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi%10.00

FON DÖKÜMANLARIDUYURULAR VE DEĞİŞİKLİKLER
BİST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nın açık olduğu günlerde KZL BİST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar,
izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
BİST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nın açık olduğu günlerde KZL BİST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar,
izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.