Fon Satın Al
KZU

KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ ALTIN KATILIM FONUKZU

Fonun yatırım amacı faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde, altın fiyatlarına paralel bir getiri sağlamaktır.

*Bireysel yatırımcıların, 23.12.2020 - 30.04.2024 (30.04 dahil) tarihleri arasında alınmış ve elde tutulan KZL fon paylarından ettikleri gelir ve kazançların stopaj oranı süresiz olarak %0 oranında devam etmektedir.
**Tüzel yatırımcıların yatırım fonlarımızdan elde ettikleri kazançlarda stopaj oranı %0’dır.
KZU İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Değişim 0,18
FİYAT 0,0000

FON BİLGİLERİ

Fon KoduKZU
Fon İhraç Tarihi01.07.2024
Alış ValörüT+1
Satış ValörüT+1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)% 1,5
TEFAS
İşlem Başlangıç
Saati
Clock 9 9:15
TEFAS
Son İşlem
Saati
Clock 1330 13:30
FON TOPLAM DEĞERİ 52.628.023
FON BİRİM FİYATI 0,0000
Saat 13:30’dan sonra verilen emirler, ertesi iş günü verilmiş kabul edilir.

FON YATIRIM STRATEJİSİ

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ ASGARİ % AZAMİ %
Altın ve Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları, Altına Dayalı Katılma Hesapları*, Danışma Komitesinin İcazet Verdiği Altına Dayalı Endeksleri Takip Etmek Üzere Kurulan Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları**, Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası İşlemleri***80100
Altın Dışındaki Kıymetli Madenler ve Bunlara Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları020
BIST Katılım Tüm Endeksi Ortaklık Payları ile Danışma Kurulunun İcazet Verdiği Ortaklık Payları020
Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL, Döviz)020
GKatılım Esaslı Yatırım Fonu Katılma Payları ile Danışma Komitesinin İcazet Vediği Yerli Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Yerli Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Yerli Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ** 020
BİST Taahhütlü İşlemler Pazarı İşlemleri020
Murabaha İşlemleri020
Katılma Hesaplanı (TL, Döviz)020
Vaad Sözleşmeleri010

RİSK SKALASI

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri
Yüksek Risk
Potansiyel Yüksek Getiri
RİSK DEĞERLERİ

Fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler
kullanılmak suretiyle hesaplanır.

En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri
1 - 7 arasındadır.
AU(Altın) olarak sadece Kuveyt Türk Katılım Bankası üzerinden giriş yapılabilir.

Fon katılma paylarının AU(Altın) bazında risk değeri 2, Türk Lirası bazında risk değeri ise 6’dır.

FON KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

  • BİST-KYD Altın Fiyat Endeksi- Ağırlıklı Ort.%90.00
  • BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi%10.00

FON DÖKÜMANLARIBAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARI
PERFORMANS RAPORLARI
DUYURULAR VE DEĞİŞİKLİKLER
FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORLARI
BİST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nın açık olduğu günlerde KZL BİST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar,
izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
BİST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nın açık olduğu günlerde KZL BİST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar,
izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.