Fon Satın Al
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları

SPK mevzuatı, nitelikli yatırımcılardan katılma payı karşılığında toplanan paralarla, pay sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre ağırlıklı olarak girişim sermayesi yatırımına dayalı haklardan ve mevzuatta belirtilen diğer varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla Kuruldan faaliyet izni alan portföy yönetim şirketleri ve girişim sermayesi portföy yönetim şirketleri tarafından bir içtüzük ile süreli olarak kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığıdır.

KT Portföy, yatırımcılarına bu kapsamda çeşitli yatırım stratejilerinde girişim sermayesi yatırım fonları kurup yönetme hizmeti verir.