Fon Satın Al
Özel Portföy Yönetimi

Özel Portföy Yönetimi

Bireysel portföy yöneticiliği; kolektif yatırım kuruluşlarının portföyleri hariç olmak üzere, finansal varlıklardan oluşan portföylerin, her bir müşteri adına, doğrudan veya dolaylı bir menfaat sağlamak üzere vekil sıfatıyla yönetilmesidir. Bireysel portföy yöneticiliği, müşterilerin mali durumuna, risk-getiri tercihlerine ve yatırım süresine uygun portföyler oluşturulması ve yönetilmesi, söz konusu portföylerin takip edilmesi ve müşterinin Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemeleri uyarınca bilgilendirilmesi hizmetini kapsar.

Bireysel portföy yöneticiliği faaliyeti, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak kaydıyla aracı kurumlar, yatırım ve kalkınma bankaları ile portföy yönetim şirketleri tarafından yapılabilir.

Bireysel portföy yöneticiliği hizmeti sunulacak yatırımcıya önce “yerindelik testi” uygulanır. Yerindelik testinin amacı; müşteriye en uygun ürün ve hizmeti sunabilmek için, müşterinin yatırım amaçları, mali durumu ile bilgi ve tecrübesini ortaya koymaktır.

Bireysel portföy yönetimi hizmeti için Kuveyt Türk Portföy ile müşteriler arasında “Bireysel Portföy Yönetim Sözleşmesi” imzalanır.­

Bize Ulaşın