Arındırma

Arındırma

Katılım esaslı hisseler belirlenirken, uygun olmayan gelirlerin %5’ten az olması kriteri kullanılmaktadır. AAOIFI kriterlerine, TKBB Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardına ve Danışma Komitesi Kararına göre hisse içeren yatırım fonlarında uygun olmayan gelirlerden arındırılma yapılması gerekmektedir. Yatırımcılar TKBB’nin Pay Senedi Arındırma Rehberi’ne göre arındırma yapabilirler.  

 https://tkbbdanismakurulu.org.tr/uploads/kararlar/54ba81e46d5c748f3978c973354018cb.pdf