Fon Satın Al
Şemsiye Fon Nedir?

Şemsiye Fon Nedir?

Şemsiye fon, katılma payları tek bir içtüzük kapsamında ihraç edilen tüm fonları kapsayan yatırım fonudur.

Şemsiye Fon Türleri

Şemsiye fon türleri aşağıdaki gibidir:

Katılım Şemsiye Fonu Nedir?

Portföyünün tamamı devamlı olarak, kira sertifikaları, katılma hesapları, yerli ve yabancı ortaklık payları (hisse senetleri), altın, gümüş ve diğer kıymetli madenler ile danışma kurulunca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan fonları kapsayan şemsiye fonlardır.

Faizsiz Şemsiye Fonu Nedir?

Portföyünün tamamı devamlı olarak, kira sertifikaları, katılma hesapları, yerli ve yabancı ortaklık payları (hisse senetleri), altın, gümüş ve diğer kıymetli madenler ile danışma kurulunca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan fonları kapsayan şemsiye fonlardır.