Fon Satın Al
Yatırım Fonu Yatırımcısının Kazançları Nelerdir?

Yatırım Fonu Yatırımcısının Kazançları Nelerdir?

Temettü, ve kira gelirleri kârları: İlk olarak fon sahip olduğu menkul kıymetlerden kâr payı geliri elde eder. Fon elde ettiği bütün gelirini fon portföy değerine yansıtır.

Portföylerinde bulunan kıymetlerin alım/satımı: Fonun sahip olduğu menkul kıymetlerin fiyatı artabilir. Eğer fon, fiyatı yükselen bu menkul kıymeti satarsa sermaye kazancı elde eder. Fon elde ettiği bu sermaye kazancını veya zararını fon portföy değerine yansıtır.

Menkul kıymetlerin piyasa değerlerinin yükselmesi: Eğer yatırım fonu, fiyatı yükselen menkul kıymeti satmıyor elinde tutuyorsa katılma paylarının fiyatı artar. Yüksek fon toplam değeri yatırımın yüksek değerli olduğunu gösterir.

Böylece yatırımcılar katılma paylarını sattıklarında, yatırım fonlarının portföyünde o ana kadar gerçekleşen değer artışlarından/azalışlarından paylarını alırlar.