Fon Satın Al
Kurumsal

Kurumsal

Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. (“Kuveyt Türk Portföy”), Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28.04.2015 tarih ve 11/509 sayılı toplantısında verilen izinle kurulmuş, 07.09.2015 tarihinde de Faaliyet Yetki Belgesi almıştır.

Esas sözleşmesinde de belirtildiği üzere, Kuveyt Türk Portföy’ün ana faaliyet konusu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetilmesidir.

Kuveyt Türk Portföy, faaliyetlerini uluslararası faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde yerine getirecektir. Bu uyumu gözetmek üzere yönetimden bağımsız bir Yüksek Danışma Kurulu oluşturulmuştur (bkz. Yüksek Danışma Kurulu Yönetmeliği).

Kuveyt Türk Portföy, %100 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş iştirakidir.



Kuveyt Türk Portföy, varlık yönetiminin hemen her alanında faaliyet göstermektedir

1
Menkul Kıymet Yatırım Fonları
Kuruluşu ve Yönetimi
2
Emeklilik Yatırım Fonları Yönetimi
3
Özel Yatırım Fonları Kuruluşu ve Yönetimi
4
Gayrimenkul Yatırım Fonları Kuruluşu ve Yönetimi
5
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları
6
Bireysel Portföy Yönetimi