Kurumsal

Kurumsal

KT Portföy Yönetimi A.Ş. (“KT Portföy”), Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28.04.2015 tarih ve 11/509 sayılı toplantısında verilen izinle kurulmuş, 07.09.2015 tarihinde de Faaliyet Yetki Belgesi almıştır.

Esas sözleşmesinde de belirtildiği üzere, KT Portföy’ün ana faaliyet konusu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetilmesidir.

KT Portföy, faaliyetlerini uluslararası faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde yerine getirecektir. Bu uyumu gözetmek üzere yönetimden bağımsız bir Yüksek Danışma Kurulu oluşturulmuştur (bkz. Yüksek Danışma Kurulu Yönetmeliği).

KT Portföy, %100 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş iştirakidir.KT Portföy, varlık yönetiminin hemen her alanında faaliyet göstermektedir

1
Menkul Kıymet Yatırım Fonları
Kuruluşu ve Yönetimi
2
Emeklilik Yatırım Fonları Yönetimi
3
Özel Yatırım Fonları Kuruluşu ve Yönetimi
4
Gayrimenkul Yatırım Fonları Kuruluşu ve Yönetimi
5
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları
6
Bireysel Portföy Yönetimi