Fon Satın Al
Yatırım Danışmanlığı

Yatırım Danışmanlığı

Yatırım danışmanlığı, “yetkili yatırım kuruluşunun, yatırımcı talebi doğrultusunda veya yatırımcı talebi olmaksızın sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar hakkında, belli bir kişiye veya mali durumları, risk ve getiri tercihleri benzer nitelikteki bir gruba yönelik olarak yönlendirici nitelikte yorum ve tavsiyelerde bulunması faaliyeti” olarak tanımlanmıştır.

Dünya ve Türkiye piyasalarında her gün binlerce veri üretilmekte, pek çok ekonomik gelişme yaşanmakta ve bunların sonucu oluşan dalgalanmalarda doğan fırsatları, profesyonel bilgi ve tekniklerle değerlendirerek en uygun yatırım kararlarını üretebilecek nitelikli kuruluşlara olan ihtiyaç artmaktadır.

Yatırım danışmanlığı faaliyeti, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak kaydıyla aracı kurumlar, yatırım ve kalkınma bankaları ile portföy yönetim şirketleri tarafından yapılabilir. Kuveyt Türk Portföy bu ihtiyacı, uluslararası faizsiz finans ilkelerine bağlı kalarak karşılamak üzere müşterilerine yatırım danışmanlığı hizmeti verir.

Yatırım danışmanlığı hizmeti sunulacak yatırımcıya önce “yerindelik testi” uygulanır. Yerindelik testinin amacı; müşteriye en uygun ürün ve hizmeti sunabilmek için, müşterinin yatırım amaçları, mali durumu ile bilgi ve tecrübesini ortaya koymaktır.­